GAYA PEMBELAJARAN VAK PDF

PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI PENDEKATAN KONTEKSTUAL DENGAN GAYA BELAJAR VAK (VISUAL AUDITORY KINESTETIK). Transcript of Copy of Gaya Pembelajaran. Gaya Pembelajaran Pelajar Perasa dan Gaya pembelajaran VAK Howard Gardner Dunn & Dunn. Azizan, Abd Wahab () Hubungan antara gaya pembelajaran dengan The three categories of learning styles by VAK model are visual.

Author: Shaktizragore Kelar
Country: South Africa
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 27 December 2005
Pages: 39
PDF File Size: 7.70 Mb
ePub File Size: 18.79 Mb
ISBN: 194-7-49836-412-3
Downloads: 60958
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Arashikora

Suka belajar secara pasangan.

Adakah anda memerhatikan air mukanya? Ingat dengan baik apa yang telah dilakukan bersama? Lebih suka mendengar radio, musik atau membaca? Memerlukan bantuan daripada aplikasi komputer.

Study with a friend so you can talk about the information and HEAR it, too.

Remembers what they read and write. Mengabaikan arahan dan memikirkan semasa melaksanakannya? Adakah anda dapat melihat gambar dengan jelas dan terperinci? Anda suka mendengar tetapi tidak suka untuk bercakap? The respondents comprised of male and female students.

  CONDENA DE AMOR DE VIRGINIA HENLEY PDF

Jurnal Pendidikan Matematika

A total of students form 4 at secondary school in Kota Setar District involved in the study. Oleh mazlan junaidi Jun 20, Kertas A4 lakar format Dan tranpiransi Lukis semula 2 helai satu kumpulan Borang Penilaian rakan sebaya.

Adakah anda suka situasi deskriptif? Vary speed, volume, pitch, as appropriate, to help create interesting aural textures.

Suka belajar tanpa bising atau dengan mendengar muzik. Meneliti dan membuat perbandingan.

GAYA PEMBELAJARAN

The study employed a set of questionnaire measuring students’ learning styles using four point likert scales and students’ motivation using four point scales. Berkomunikasi, menganalisis, menjana idea.

Suka belajar dalam pasukan. Membunyikan perkataan atau menggunakan pendekatan fonetik?

There was a problem providing the content you requested

Masters thesis, Universiti Utara Malaysia. Suka perkataan rasa, sentuh dan pegang. Boleh merangsang diri untuk belajar atau perlu dirangsang oleh guru.

Bercakap sambil atau melibatkan diri dalam sesuatu aktiviti? Langkah 2 15 minit.

Suka belajar di tempat yang cerah atau di tempat yang kurang cahaya. Lebih suka cerita berbentuk aksi atau tidak betul-betul berminat membaca? Tulis perkataan untuk memastikannya betul. Teach the class or a group.

  AKTIVACIJA DNK PDF

Suka belajar di tempat formal yang ada kerusi dan meja atau di tempat tidak formal seperti berbaring atau duduk di atas gaha. Adakah melihat arah dan gambar? Anda bercakap secara berpasangan tetapi tidak suka mendengar terlalu lama? Catatan popular daripada blog ini. Azizan, Abd Wahab Hubungan antara gaya pembelajaran dengan motivasi serta pencapaian akademik dalam kalangan pelajar sekolah menengah.

Pelajar global suka belajar secara menyeluruh; pelajar analitik gaua belajar mengikut urutan dan membuat analisis.