ERICH FROMM ANATOMIJA LJUDSKE DESTRUKTIVNOSTI PDF

Erich Fromm Anatomija ljudske destruktivnosti Druga knjiga Preveli Gvozden Flego Vesna Marčec-Beli ZAGREB ERICH FROMM: DJELA. Download Fromm, Erich – Anatomija Ljudske Destruktivnosti – 2. Knjiga. Get this from a library! Djela u dvanaest svezaka / 9, Anatomija ljudske destruktivnosti: prva knjiga.. [Erich Fromm].

Author: Zolosida Kazrakus
Country: Djibouti
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 21 May 2015
Pages: 328
PDF File Size: 16.19 Mb
ePub File Size: 3.97 Mb
ISBN: 633-9-23369-851-7
Downloads: 84188
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zutaur

Svim su ljudima zajedniki njihovi organski instinkti ak iako ih iskustvo moe mnogo modificirati i njihove egzistencijalne potrebe.

Anatomija ljudske destruktivnosti – Erich Fromm – Google Books

Prvo pitanje je, naravno: Ali karta nije nikada bila potpuno pogrena, niti je ikada bila potpuno ispravna. Ali takvi sluajevi neophodnosti da nas su relativno rijetki. Izgledalo bi da taj stav takoer objanjava neke od potekoa koje su implicirane ranije iznesenim eksperimentom Lagerspetza, koji je pronaao da mievi koji izraavaju visok stupanj borbe nog ponaanja nisu zainteresirani za parenje.

Iz progresivne perspektive inilo se da je civili zirani ovjek manje agresivan od primitivnog ovjeka, a jo po stojea pojava rata objanjena je kao da je uzrokovana uporno u agresivnih instinkata koji odbijaju popustiti blagotvornom utjecaju civilizacije. Zbog toga se moe pretposta viti da je svako ljudsko bie bez obzira na njegovu bioloku opremu u svom djetinjstvu steklo revolucionarni potencijal koji, iako uspavan za dugo vrijeme, moe biti mobiliziran pod po sebnim okolnostima.

Napredak misli meu istraivaima evolucije od Darwina na ovamo manifestira se u pogledima jednog od najeminentnijih suvremenih istraivaa, G. Nijemci su tvrdili da su okrueni i ugroeni, nadalje, da se bore za slobodu borei se protiv cara; njihovi su neprijatelji tvrdili da su ugroeni agresivnim militariz mom njemakih junkera i da se bore za slobodu borei se protiv Kaisera.

Za sve iracionalne i eksploatacione oblike autoriteta samopotvrivanje zanimanje nekim drugim od svojih stvarnih ciljeva glavni je grijeh jer ugroava mo autoriteta; osoba koja mu je podlona indoktrinirana je vjerovanjem da su ciljevi autoriteta takoer njeni i da poslunost prua optimalnu priliku za samoispunjenje.

Masovni mediji ive od pro davanja slave i tako je svatko zadovoljan: Defenzivna agresija Razlika izmeu ivotinja i ovjeka Defenzivna agresija je bioloki adaptivna zbog ve spomenutih razloga u raspravi o neurofiziolokoj osnovi agresije. Ona se razlikuje od ostalih oblika defenzivne agresije u tome to je intenzivna narcisoidnost po sebi polupatoloka pojava. Zbog toga ovjekova hiperagresija nije uzrokovana veim agresivnim potencijalom, ve injenicom da su stanja koja proizvode agresiju ea kod ljudi no kod ivotinja, koje ive u svom prirodnom boravitu.

  CONDICIONES DE DIRICHLET PDF

Karakter se moe shvatiti kao ljudski nadomjestak za nedostatne ivotinjske instinkte; on je ovjekova druga priroda.

Erich Fromm – Anatomija Ljudske Destruktivnosti 2

Ono to je bilo reeno o reakcijama na ugroavanje vitalnih interesa moe se izrei na drugaiji i openitiji nain tvrenjem da strah vodi mobiliziranju bilo agresije, bilo tendencije bjea-nja. Grupna narcisoidnost je jedan od najvanijih izvora ljudske agresije i jo k tome, kao i svi anatomja oblici agresije, reakcija na napadanje vitalnih interesa. U sluaju sukoba grupa koje uzajamno osporavaju kolek tivnu narcisoidnost upravo to osporavanje pobuuje intenzivno meusobno neprijateljstvo.

Na jednom kraju niza nalazit e se dogaaji koji e zaplaiti praktiki svakoga; na drugom e se nalaziti takav osjeaj bespomonosti i nemoi da e gotovo sve zaplaiti zabrinutu anattomija. Nehotina agresija Najoitiji primjer pseudoagresije je sluajna, nenamjerna agre sija, tj. Moe biti odan naj-razliitijim ciljevima i idolima; jo dok postoji razlika u pred metima odanosti od ogromne vanosti, sama potreba za odanou je primarna, egzistencijalna potreba koja zahtijeva zadovolje nje bez obzira na to kako se zadovoljava.

No ak ni ti osjeaji ne bi bili dovoljni da potkrijepe volju za nastavak. Problem vlada zemalja koje ratuju je nain na koji e iskoristiti tu pobunu, ujarmljujui je u svrhu rata; isto vremeno se, pojaavanjem striktne discipline i duha poslunosti voama koji su prikazani kao nesebini, mudri, hrabri ljudi koji tite svoj narod od destrukcije, mora sprijeiti da ta pobuna ne pone ugroavati vladu.

Posjedovanje razvijene tehnologije postalo je kriterij za ljudskost. Hallgartena i F. Istovremeno je njegovanje grupne narcisoidnosti vrlo jeftino sa stajalita drutvenog budeta; u stvari ona ne kota praktiki nita u usporedbi s drutvenim trokovima potrebnim za povi enje standarda ivota. Meutim, narod kao cjelina nije bio motiviran jakim poticajima instrumentalne agresije, tj.

Bergouniouxa, te zoologa i genetiara T. Ciljevi i motivi za padnih saveznika bili su slini. Osnovna prouavanja na tom polju 15 uinjena su etrdesetih godina. Najvanije od njih spominje u The Descent of Man Porijeklo ovjeka ovim redom kako ih je skratio i parafrazirao G. U ime ljudske pri rode, na primjer, Aristotel i veina mislilaca do osamnaestog stoljea branili su ropstvo.

Tvrdnja kao moja domovina ili moja nacija, ili moja religija je naj divnija, najkulturnija, najmonija, najmiroljubivija, itd. Moda se opa pri vlanost grijeha, raditi zabranjeno, takoer moe ovim objas niti.

No, treba razlikovati agresiju kojoj je cilj teta i samopotvrujuu agresiju koja samo olakava ostvarenje svrhe, bila ona oteenje ili stva ranje. U zapadnoj kulturi nalazimo isti fenomen: You may have already requested this item.

  FINANCIAL RISK MANAGER HANDBOOK 6TH EDITION PHILIPPE JORION PDF

Ljudska je povijest zapis izvanredne destruktiv nosti i okrutnosti a ljudska agresija, izgleda, daleko nadmauje agresiju ovjekovih ivotinjskih predaka; ovjek je, suprotno od veine ivotinja, pravi ubojica. Reviews User-contributed reviews Add a review and share your thoughts with other readers. To je, u krajnjoj liniji, dokaz da netko jest. Ukorijenjenost Kada se dijete raa, ono naputa sigurnost utrobe, situaciju u kojoj je jo bilo dio prirode gdje je ivjelo pomou tijela svo-je majke.

Primjer zemalja kao to su vicarska, skandinavski narodi, Belgija i Nizozemska pokazuje da faktor avanturistinosti ne moe biti uzrokom da narod zaeli rat ako zemlja nije napadnuta i ako za vlade ne postoji razlog da zaponu rat.

Da bi se uvjerilo narod u to da je ugroen, potreban je, iznad svega, medij jezika; bez toga bi go tovo sva sugestija bila nemogua.

Prije svega, ovjek je vitalno zainteresiran za odravanje svog okvira orijentacije. Mit je da je ovjek nesposoban osloboditi se vladajuih voa, a pobijaju ga sva ona drutva koja dobro funk-cioniraju bez hijerarhije. Za tu su pretpostavku pokuali pronai potvrdu u po dacima o ivotinjama i o naim prethistorijskim precima koji su, da bi posluili toj svrsi, morali biti iskrivljeni.

To su stajalite iznijeli C. On se takoer moe pokuati identificirati sa ivotinjom radi zado-bivanja izgubljene harmonije; taj oblik traganja za jedinstvom bit je mnogih primitivnih religija u kojima je predak plemena to-temska ivotinja ili u kojima se ovjek identificira sa ivotinjom ponaajui se kao ona na primjer teutonski berserkeri koji su se identificirali s medvjedom ili nosei masku ivotinje.

Da ih ukrat ko ponovimo: Humanitarne tenje u osamnaestom, devet naestom i dvadesetom stoljeu prouzrokovale su smanjivanja de struktivnosti i okrutnosti u ratu koja su bila kodificirana i potovana do kraja prvog svjetskog rata u raznim meunarod nim ugovorima.

Ako i kada se to dogodi, revolucionarna agresija je podrovana, te tei obnovi sta nja koja je desrtuktivnosti ukinuti. Nielsenposebno ovdje navedenu literaturu. Kako moemo objasniti tu hiperagresiju u ovjeku?

Dostie odreenu koliinu slobode i postaje zaplaen od same te slobode. Izgleda jednostavno odrediti trenutak postanka ljudske jedin eric, no to je, u stvari, sloen problem.